miércoles, 11 de mayo de 2016

¿Cómo es el mantenimiento de un ALE?

Un Acelerador Lineal de Electrones es una máquina compleja y sofisticada, que necesita un buen mantenimiento para tratar de manera óptima a los pacientes.
Hemos realizado este vídeo explicando cómo se hace ese mantenimiento en nuestro hospital, donde tenemos tres equipos de Radioterapia.


jueves, 7 de abril de 2016

Instantes Na Espera

O festival internacional de Fotografía de Avintes chega hoxe o COG da man do colectivo Arteu, a través dunha exposición colectiva de Ana Robles, Pereira Lopes e Henrique Zorzan.


"Colonos e guaraníes" de Ana Robles (Argentina) mostra que retrata o avance dos colonos e o retiro dos indíxenas da amazonía arxentina. Galardonada con mçúltiples premios a nivel internacional.

"20 poemas en remanso" de Pereira Lopes (Portugal) son as fotografías que abriron un diálogo con 20 poemas de Carmen Muñoz (Cáceres 1962) que finalmente foi editado no libro do mesmo título.

"Mar Adentro" de Henrique Zorzan (Brasil). O destino levou ao autor a Portugal, un país con 942 km de costa e unha beleza litoral enorme. Alí despertou a sua paixón pola fotografía de paisaxes.